Avís legal

Identificació del titular

El domini titular www.masmiro.com és propietat de la Fundació Mas Miró, sota la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.900. La Fundació Mas Miró, amb seu a la Finca Mas Miró s/n 43300 de Mont-roig del Camp, posa la web a disposició dels usuaris per a difondre els serveis i activitats que ofereix, tot fonamentat en la generació de nous coneixements al voltant de la figura de Joan Miró.

Ús i funcionament de la web

Les pàgines de la web www.masmiro.com són d’accés públic, lliure i gratuït, i els seus continguts són merament informatius i divulgatius. L’accés no implica per si mateix l’establiment de cap relació comercial entre la fundació i l’usuari.
L’usuari haurà de fer ús de la web de conformitat amb el present avís legal, la llei i l’ordre públic. Per això, el titular d’aquesta web no podrà assumir cap responsabilitat derivada de l’ús indegut, incorrecte o il·lícit de la web i/o del seu contingut, així com per fraus de suplantació del nom de domini o altres de natura similar.

Amb la finalitat exclusiva d’oferir un millor servei i facilitar l’ús d’aquesta pàgina web, el proveïdor de serveis de Hosting Web podrà elaborar una sèrie de dades estadístiques relatives al nombre de pàgines visitades, així com als patrons d’activitat dels visitants, navegador utilitzat i país de procedència, dades que mai no faran identificable l’usuari.

La Fundació Mas Miró és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquesta pàgina web i dels elements que conté, incloent-hi els textos, gràfics, logotips i imatges, excepte els que pertanyen als titulars dels drets de l’obra de Joan Miró, la titularitat dels quals és plenament reconeguda. L’usuari es compromet a no utilitzar, reproduir, transmetre o difondre de cap manera el material objecte d’aquests drets de propietat intel·lectual i industrial sense el consentiment previ i escrit de la Fundació Mas Miró.

Aquesta pàgina web podrà oferir links a recursos o llocs d’internet aliens a la web. La finalitat d’aquests enllaços és informativa i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la web de destinació. Per això, la Fundació declina tota responsabilitat derivada d’accions o omissions comeses per aquests llocs web, amb total independència i autonomia respecte d’ells.

Sobre l’obra de Joan Miró

Totes les imatges d’obra de Joan Miró incloses a la web són objecte de drets de propietat intel·lectual que pertanyen als titulars dels drets sobre les obres de Joan Miró (©Successió Miró) com a reproducció de l’obra corresponent, així com a cadascun dels autors de la respectiva fotografia, pel que fa a la pròpia fotografia, i sense perjudici dels drets existents sobre l’obra corresponent, tots els quals fan expressa reserva de tots els seus drets.

Queda expressament prohibit qualsevol ús d’aquestes imatges, excepte la mera consulta online d’aquestses mitjançant aquest servei, excloent expressament qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, i/o transformació d’aquestes imatges, així com la posta a disposició i/o impressió d’aquestes, sense consentiment previ.

Protecció de dades de caràcter personal

A diversos apartats del web hi ha formularis a disposició dels usuaris, en els quals se sol·liciten dades personals: nom, cognoms, adreça, etc., per tal d’atendre les peticions.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), totes les dades que ens lliureu a través de la pàgina web quedaran incorporades en els fitxers automatitzats de la fundació i seran tractades d’acord amb la legalitat vigent i en cap cas seran cedides a tercers, sense l’autorització expressa dels interessats.

En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació sobre les dades personals facilitades, adreçant-se a [email protected], o mitjançant una carta a Fundació Mas Miró, Finca Mas Miró s/n 43300 de Mont-roig del Camp

error: Content is protected !!