Credits

  • Joan Mirós work: ©Successió Miró, 2022.
  • Pictures: ©Arxiu Successió Miró, ©Hereus de Joaquim Gomis. Fundació Joan Miró, Barcelona, i ©Fundació Mas Miró.

error: Content is protected !!